انواع لوله و اتصالات

eblow

Coupling

flange

Plug

Nipple

Cross

Olet

Cap

انواع شیرآلات

شیر دیافراگمی

شیر سماوری

شیر یک طرفه

شیر پروانه ای با آب بند نرم

شیر بشقابی

شیر توپی

شیر پرونه ای تفلونی

شیر دروازه ای

فلنچ

فلنچ تخت

فلنچ گلودار

فلنچ کانفلت